hanhnguyen_99x138
04 Tỳ Kheo Thích Hạnh Nguyện. Thế Danh: Nguyễn Hữu Tuấn – Pháp Danh: Lệ Tấn – Pháp Tự: Hạnh Nguyện – Pháp Hiệu:… Xem tiếp

Thích Hạnh Nguyện

hanhbao_99x151
07 Tỳ Kheo Thích Hạnh Bảo. Thế Danh Nguyễn Phước Bảo Tần – Pháp Danh Thiện Quang – Pháp Tự Hạnh Bảo – Pháp Hiệu… Xem tiếp

Thích Hạnh Bảo

hanhdinh_99x114
14 Tỳ Kheo Thích Hạnh Định. Thế Danh Đỗ Đình Bình – Pháp Danh Minh Định – Pháp Tự Hạnh Định – Pháp Hiệu… Xem tiếp

Thích Hạnh Định

hanhhao_99x138
25 Tỳ Kheo Thích Hạnh Hảo. Thế Danh Frank Sanzenbacher – Pháp Danh Thiện Bình – Pháp Tự Hạnh Hảo – Pháp Hiệu Giác… Xem tiếp

Thích Hạnh Hảo

thienpham_99x141
29 Sa Di Bồ Tát Giới Thích Hạnh Hoa. Thế Danh Cậu Chín, Pháp Danh Thiện Phẩm, Pháp Tự Hạnh Hoa, Pháp Hiệu Giác Liên, xuất gia ngày… Xem tiếp

Thích Hạnh Hoa

hanhkhanh_99x135
35 Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Khánh. Thế Danh Trịnh Thị Kim Cương Pháp Danh Thiện Ngân Pháp Tự Hạnh Khánh Pháp Hiệu Giác Niệm, xuất gia ngày… Xem tiếp

Thích Nữ Hạnh Khánh

nhuquang2_99x124
37 Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Quang. Thế Danh Tạ Thị Bạch Ngọc Pháp Danh Diệu Hoa Pháp Tự Hạnh Quang Pháp Hiệu Như Quang, xuất gia ngày… Xem tiếp

Thích Nữ Hạnh Quang

tuedamnghiem_99x145
40 Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tuệ Đàm Nghiêm. Thế Danh (?) Pháp Danh Thiện Trang Pháp Tự Tuệ Đàm Nghiêm Pháp Hiệu (?), xuất gia ngày 13.5.1998, thọ… Xem tiếp

Tuệ Đàm Nghiêm

hanhtri1_99x147
45 Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Trì. Thế Danh Vũ Thị Lan Hương – Pháp Danh Diệu Liên – Pháp Tự Hạnh Trì… Xem tiếp

Thích Nữ Hạnh Trì