TẠP CHÍ CỦA KIỀU BÀO VÀ PHẬT TỬ VIỆT NAM TỴ NẠN TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC
(Zeitschrift der Vietnamesen und Buddistischen Vietnamflüchtlinge in der Bundesrepublik Deutschland)

CHỦ TRƯƠNG (HERAUSGEBER)
Congr. d. Verein Vietn Buddh Kirche e.V.
Karlsruher Str.6 – 30519 Hannover – Deutschland

SÁNG LẬP CHỦ NHIỆM
HT Thích Như Điển
CHỦ BÚT
Phù Vân Nguyễn Hòa
QUẢN LÝ TÒA SOẠN
Thị Tâm Ngô Văn Phát
BAN BIÊN TẬP VÀ CỘNG SỰ VIÊN
HT.Thích Như Điển – Trần Đan Hà – Quỳnh Hoa – Từ Hùng Trần Phong Lưu – Phan Ngọc – Hồng Nhiên – Thiện Căn Phạm Hồng Sáu – Thị Tâm – Phù Vân – Trương Ngọc Thanh – Lê Ngọc Châu. Dr. Tôn Thất Hứa.

Tùy Anh (Đức) – Người Giám Biên (Đức) – Đông Phương Mai Lý Cang (Pháp) – Trần Thị Hương Cau (Đức) – Trần Thị Nhật Hưng (Thụy Sĩ) – Vi Vi Võ Hùng Kiệt (Mỹ) – Vũ Nam (Đức) – Lê Thị Bạch Nga (Canada) – Tuệ Nga (Hoa Kỳ) – Phan Hưng Nhơn (Đức) – Sư Huynh Hà Đậu Đồng (Đức) – Nhựt Trọng Trần Văn Minh (Đức) – Nguyên Hạnh HTD (Đức) – Hoa Lan (Đức) – Vân Nương LNC (Pháp) – TS. Lâm Như Tạng (Úc) – Đoàn Văn Thông (Hoa Kỳ) – Nguyễn Thùy (Pháp) – Trần Thế Thi (Đức) – Nguyễn Quý Đại (Đức) – Huỳnh Ngọc Nga (Ý) – Thi Thi Hồng Ngọc (Đức) – Cư sĩ Liễu Pháp (Hoa Kỳ)

KỶ THUẬT ẤN LOÁT (Layout)
Trung Tâm VHXHPGVNTN tại CHLB Đức
CÙNG SỰ CỘNG TÁC CỦA (Mitwirkung von)
Hội Phật Tử VNTN tại Cộng Hòa Liên Bang Đức
Vereinigung der Buddhistische-Vietnamflüchtlinge i. d. BRD
TÒA SOẠN
Trung Tâm VHXHPGVNTN tại CHLB Đức
Vietnamesische-Buddhistisches Sozio-Kulturzentrum i. d. BRD
c/o Chùa Viên Giác
Karlsruher Str. 6
30519 Hannover
Tel. 0511 8796311
Fax: 0511 8790963
Email: baoviengiac@viengiac.de
Giờ làm việc: Từ 10 giờ đến 16 giờ (Thứ Bảy và Chủ Nhật không làm việc).

  • Viên Giác bảo tồn và phát huy truyền thống Văn Hóa Phật Giáo và Dân Tộc Việt bên cạnh những sinh hoạt Tôn Giáo, Xã Hội hoàn toàn không có tính cách thương mại, tuy nhiên mọi ủng hộ qua hình thức cúng dường. Viên Giác xin chân thành cảm tạ.
  • Viên Giác phát hành mỗi 2 tháng vào những tháng chẳn. Nhằm mục đích phục vụ lợi ích cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Đức Quốc trên mọi mặt.
  • Ủng hộ hiện kim cho Viên Giác, quý vị sẽ nhận được biên nhận theo sự yêu cầu để làm đơn xin quân bình thuế lương bổng hoặc lợi tức hằng năm.
  • Những tư tưởng của tác giả được đăng và trích đăng trên báo Viên Giác không nhất thiết là lập trường của tờ báo và Ban Biên Tập. Tác giả chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung bài viết của mình.
  • Mọi sự ủng hộ tịnh tài xin gửi qua trương mục:

Congregation d. verein. vietn. buddhist. Kirche Abteilung i.d.
Sparkasse Hannover
Kontonummer: 910 403 066
BIC: SPKHDE2HXXX
IBAN: DE40 2505 0180 0910 4030 66

Xin cảm ơn sự lưu tâm ủng hộ và hợp tác của quý vị.

Phiếu Đặt Báo

Kính gửi Ban Biên Tập Báo Viên Giác,

Họ (Vorname)
Tên (Name)
Tên Đường (Strasse)
Số Nhà (Hausnummer)
Số Tỉnh (PLZ)
Tên Tỉnh (Ort)
Quốc Gia (Land)
Email
Telefon
Ghi chú (Anmerkung)
Ngày Tháng Năm

(Quý vị dựa theo mẫu đơn này điền vào và gởi qua email: baoviengiac@viengiac.de. Chân thành cám ơn quý vị. Ban Biên Tập Báo Viên Giác. Tei: 0511 8796311)

Thay Đổi Địa Chỉ
Kính gửi: Ban Biên Tập Báo Viên Giác
Trích yếu: V/v thông báo địa chỉ mới của chúng tôi:

Họ
Tên
Số Hiệu Đọc Giả (SHDG)
Email
Telefon
Địa chỉ cũ
Đia chỉ mới
Ngày Tháng Năm

(Quý vị dựa theo mẫu đơn này điền vào và gởi qua email: baoviengiac@viengiac.de. Chân thành cám ơn quý vị. Ban Biên Tập Báo Viên Giác. Tel: 0511 8796311)