Tuệ Đàm Nghiêm

Tỳ Kheo Ni Tuệ Đàm Nghiêm

Đệ tử HT Phương Trượng |

6 – Tỳ Kheo Ni Tuệ Đàm Nghiêm
Thế Danh: Vương Thúy Hà
Pháp Danh: Thiện Trang
Pháp Tự: Tuệ Đàm Nghiêm
Pháp Hiệu: Giác Tuệ
xuất gia: Ngày 13.5.1998
Thọ Sa Di Ni: Ngày 20.5.1998
Thọ Tỳ Kheo Ni: Năm 2003
Xuất gia với Sư bà Diệu Tâm. Hiện trụ trì chùa Bảo Quang tại Hamburg.

Xem (5534)