Thích Từ Đức

Y chỉ HT Phương Trượng |

1 – Thích Từ Đức
Bút Danh: Tuệ Uyển
Pháp Hiệu: Tuệ Không. Xuất gia và tu học tại TU VIỆN KIM SƠN P.O. Box 1983 Morgan Hill, CA 95038 Hoa Kỳ.
Điện thoại: (408) 848-1541 – tueuyen@gmail.com

Sách do Tuệ Uyển chuyển ngữ

Xem (4991)