Thích Thông Tránh

Thích Thông Tránh

Đệ tử Thầy Hạnh Tấn |

Xem (1020)

09 Tỳ Kheo Thích Thông Tránh. Thế Danh Nguyễn Cam Bích (sanh ngày 19.12.1990 tại Strasbourg Pháp)
Pháp Danh Đồng Đức
Pháp Tự Thông Tránh,
xuất gia năm 2008,
Đại Đức Thích Thông Tránh sanh ra tại Strassbourg 1991 và là em ruột của thầy Thích Thông Trụ. Thầy cũng đã gặp sư phụ của mình rất sớm, lúc đầu chỉ là một sự quen biết thiện cảm nhưng từ đó một mối liên hệ tâm linh đã hình thành và ước nguyện trở thành tu sĩ đã ăn sâu vào tâm thức. Gia đình của thầy, mặc dầu là những phật tử thuần thành và tu tập nhiệt tình, cũng không tránh khỏi sự xúc động khi để đưa con út rời khỏi gia đình. Sau khi tốt nghiệp Trung Học 2008 thầy đã xuất gia thọ sa di giới và được sư phụ mình gửi sang Ấn Độ để tu học theo truyền thống Phật Giáo Tây Tạng. Mùa thu năm 2011 thầy cũng đã cùng với các sư huynh của mình nhận được giới Tỳ Kheo. Chương trình tu học của thầy tại tu viện Sera sẽ còn kéo dài nhiều năm, trước khi thầy trở lại Âu Châu để bước vào con đường tu tập tinh chuyên. Thời gian tuy dài nhưng chắc chắn là sẽ đem lại nhiều lợi lạc. Sư phụ của thầy cũng mong rằng với một kiến thức phật học sâu rộng và một sự tu tập tinh chuyên thầy có thể đem lại lợi lạc rốt ráo cho những chúng sanh trong tương lai.

Xem (1020)