Thích Hạnh Quang

Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Quang

Đệ tử HT Phương Trượng |

3 – Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Quang
Thế Danh: Tạ Thị Bạch Ngọc
Pháp Danh: Diệu Hoa
Pháp Tự: Hạnh Quang
Pháp Hiệu: Như Quang,
Xuất gia: Ngày 23.5.1992,
Thọ Sa Di Ni: Ngày 4.9.1993
Thọ Tỳ Kheo Ni ngày 15.9.1994. Y chỉ Sư bà Như Tuấn. Hiện đang Trụ Trì chùa Phổ Hiền tại Strassburg Pháp Quốc.

Xem (5209)