Thích Hạnh Pháp

Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Phước

Đệ tử HT Phương Trượng |

5 – Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Phước
Thế Danh: Nguyễn Phước Thuận Hóa
Pháp Danh: Thiện Nhẫn
Pháp Tự: Hạnh Phước
Pháp Hiệu: Giác Hoa
Quy y năm 1990 tại chùa Viên Giác, Đức quốc.

Xuất gia: Năm 1992 (xuất gia với Ni sư Huệ Giải), tại chùa Diệu Quang – Việt Nam, thọ Sa Di ni năm 1994 tại chùa Đông Hưng – Sài Gòn, thọ Thức xoa ma na năm 1996 tại chùa Long Thiền – Đồng Nai.

Thọ Tỳ Kheo Ni năm 1998 tài chùa Long Thiền, Đồng Nai.

Hiện nay trụ trì chùa Thiên Phúc – Thôn Thiết Tái, Xã Tái Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Xem (5224)