Thích Hạnh Trí

Tỳ kheo Thích Hạnh Trí

Đệ tử HT Phương Trượng |

20 – Tỳ kheo Thích Hạnh Trí
Thế Danh: Trần Hồng Đức
Pháp Danh: Quảng Trí
Pháp Tự: Hạnh Trí
Pháp Hiệu: Phước Huệ
xuất gia: Ngày 30.10.1997
Thọ Sa Di: Ngày 16.05.1998. Hoàn tục năm 1999 lập gia đình.
Năm 2013 xuất gia trở lại và thọ Tỳ Kheo vào ngày 30.10.2013 tại Giới Đàn “Cực Lạc Cảnh Giới”.

Hiện đang làm Giám Tự:

  • Chùa Xuân Phong, Thôn Cổ Tích, Xã Đồng Cương, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc.
  • Chùa Sùng Đức, Thôn Xóm Chùa, Xã Minh Đức, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
  • Chùa Từ Tâm, Thôn Đức Thắng, Xã Minh Đức, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
  • Chùa Phúc Nghiêm, Thôn Kênh, Xã Tây Đô, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

Xem (5303)