Thich_HanhTan120x

Thích Hạnh Tấn

Đệ tử HT Phương Trượng | Schönfeld 104 – 01762 Schmiedeberg | http://www.amitayus.net

02. Tỳ kheo Thích Hạnh Tấn
Thế Danh: Lữ Thành Nghĩa
Pháp Danh: Thiện Tín
Pháp Tự: Hạnh Tấn
Pháp Hiệu: Giác Hoa
Xuất gia: Năm 1987
Thọ Sa Di: Ngày 5.5.1988
Thọ Tỳ Kheo: Ngày 4.9.1993. Là đệ tử truyền thừa đời thứ 42 Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh đã được HT Bổn Sư Thích Như Điển tấn phong chức Trụ trì Tổ đình Chùa Viên Giác (nhiệm kỳ 2003 – 2008). Kể từ năm 2008 ĐĐ Thích Hạnh Giới được HT Bổn Sư Thích Như Điển tấn phong chức quyền Trụ trì Tổ đình để thay thế cho ĐĐ Thích Hạnh Tấn. Hiện nay ĐĐ Thích Hạnh Tấn đã xây dựng thêm một ngôi Tam Bảo lấy tên Vô Lượng Thọ (Amitayus). Nhân khóa tu học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 25 (2013) tại Phần Lan, được tấn phong lên hàng giáo phẩm Thượng Tọa.
Học lực: Cao học triết học Phật Giáo
Địa chỉ liên lạc: Buddhistisches Klausurzentrum Amitayus – Schönfeld 104 – 01744 Dippoldiswalde.
Tel.Nr.: 035052-292235 – Email: info@amitayus.net
Website: https://www.amitayus.net – http://www.voluongtho.com

TU VIỆN VÔ LƯỢNG THỌ
Schönfeld 104
01744 Dippoldiswalde.
Tel: 035052-292235
Email: info@amitayus.net
Website: https://amitayus.net
http://www.voluongtho.com

Xem (7265)