Thích Hạnh Nhơn

Tỳ kheo Thích Hạnh Nhơn

Đệ tử HT Phương Trượng |

17 – Tỳ kheo Thích Hạnh Nhơn
Thế Danh: Nguyễn văn Thanh
Pháp Danh: Thiện Tịnh
Pháp Tự: Hạnh Nhơn
Pháp Hiệu: Giác Tu
Xuất gia: Năm 2003
Thọ Sa Di: Ngày 31.8.2004, hoàn tục một năm và thọ Tỳ Kheo ngày 28.6. 2008. Khai sơn Nhạc Âm Cư.

Xem (5291)