Thích Hạnh Nguyện

Tỳ kheo Thích Hạnh Nguyện

Đệ tử HT Phương Trượng | CHIANGMAI. THAILAND | http://chuacuclac.com/

TRUNG TÂM TU HỌC VIÊN GIÁC
Near Karachakra Maiden
Bodhgaya, Gaya city
Bihar state, India
Email: chuacuclac@gmail.com
Facebook: cuclacgioi
Website: www.chuacuclac.com

TT THÍCH HẠNH NGUYỆN
Trụ trì

1 – Tỳ kheo Thích Hạnh Nguyện
Thế Danh: Nguyễn Hữu Tuấn
Pháp Danh: Lệ Tấn
Pháp Tự: Hạnh Nguyện
Pháp Hiệu: Giác Ngộ
Xuất gia: Năm 1987
Thọ Sa Di: Ngày 5.5.1988
Thọ Tỳ Kheo: Ngày 4.9.1993. Là đệ tử truyền thừa đời thứ 42 Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh. Trong lần họp Chi Bộ GH/PGVNTN tháng 6.2013 tại Berlin đã được tấn phong lên hàng Thượng Tọa. Trụ Trì chùa: WAT PA SUKAWADEE (Tên Thái), CỰC LẠC CẢNH GIỚI TỰ (Tên Việt) – 75 MOO, 6 TAMBON SAMOENG-NUE SAMOENG. CHIANGMAI. THAILAND.

Xem (3826)