Tịnh Thất Viên Lạc Varel

Tỳ kheo Thích Hạnh Giới

Đệ tử HT Phương Trượng | https://viengiac.de/tinh-that-vien-lac/

TỊNH THẤT VIÊN LẠC
Grosser Winkelsheidermoorweg 3
26316, Varel

10 – Tỳ kheo Thích Hạnh Giới
Thế Danh: Hồ Lộc
Pháp Danh: Đức Thụ
Pháp Tự: Hạnh Giới
Pháp Hiệu: Giác Nghiêm
Sanh: 1969
xuất gia: 27.10.1999
Thọ Sa Di: 02.07.2000
Thọ Tỳ Kheo: 07.03.2002.
Năm 2003 tốt nghiệp Tiến Sĩ Tôn Giáo Học và Anh Ngữ Học tại Đại Học Hannover (Đức). Sang Đài Loan học tiếng Hoa 2 năm và sau đó nhập Tu Viện Pháp Cổ Sơn do Cố Hoà Thuợng Thánh Nghiêm khai sáng tu học. Giữa năm 2008 trở về lại Đức tiếp nối phật sự tại Tổ Đình Viên Giác.
Đệ Nhị Trụ Trì chùa Viên Giác (2008 – 2017)
Đệ tử truyền thừa đời thứ 42 Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh.
Hiện là Trụ Trì Tịnh Thất Viên Lạc.

Xem (4983)