Trụ Trì đời thứ 3 Chùa Viên Giác

Tỳ kheo Thích Hạnh Bổn

Đệ tử HT Phương Trượng |

18 – Tỳ kheo Thích Hạnh Bổn
Thế Danh: Lý Khánh Minh
Pháp Danh: Thiện Tánh
Pháp Tự: Hạnh Bổn
Pháp Hiệu: Giác Thiệt
Xuất gia: Năm 2004
Thọ Sa Di: Ngày 3.7.2005
Thọ Tỳ Kheo: Ngày 28.6.2008.

Tốt nghiệp Kỹ sư tại Đại học Karlsruher. Từng đi du học tại Đài Loan. Được tấn phong làm Đệ Tam Trụ Trì chùa Viên Giác nhân dịp Đại Lễ Vu Lan tổ chức ngày 2.9.2017. Đệ tử truyền thừa đời thứ 42 Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh.

Xem (6713)