Thích Hạnh Bảo

Tỳ kheo Thích Hạnh Bảo

Đệ tử HT Phương Trượng |

CHÙA LIÊN TÂM
Moisiontie 225
20400 Turku
Finland
Facebook: Chùa Liên Tâm
Email: thichhanhbao@gmail.com

TT. THÍCH HẠNH BẢO
TRỤ TRÌ

3 – Tỳ kheo Thích Hạnh Bảo
Thế Danh: Nguyễn Phước Bảo Tần
Pháp Danh: Thiện Quang
Pháp Tự: Hạnh Bảo
Pháp Hiệu: Giác Như
Xuất gia: Năm 1991
Thọ Sa Di: Ngày 25.7.1991
Thọ Tỳ Kheo: Ngày 30.7.1994.
Hiện là Trụ Trì chùa Viên Ý (Ý) và chùa Liên Tâm (Phần Lan).
Nhân khóa tu học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 25 (2013) tại Phần Lan, được tấn phong lên hàng giáo phẩm Thượng Tọa. Là đệ tử truyền thừa đời thứ 42 Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh.

Xem (6989)