Thích Hạnh An

Tỳ kheo Thích Hạnh An

Đệ tử HT Phương Trượng |

5 – Tỳ kheo Thích Hạnh An
Thế Danh: Nguyễn văn Hiệp
Pháp Danh: Thiện Cư
Pháp Tự: Hạnh An
Pháp Hiệu: Giác Trụ
Xuất gia: Ngày 5.6.1994
Thọ Sa Di: Ngày 30.7.1994
Thọ Tỳ Kheo: Ngày 10.7.1999. Hiện đang ở Thụy Điển.

Xem (5426)