Thích Giác Ân

Thích Giác Ân

Y chỉ HT Phương Trượng |

6 – Thích Giác Ân
Thế Danh Lý Công Quang
Sinh ngày 28.6.1977
Pháp Tự: Giác Ân
Pháp Hiệu: Chúc Phúc

Xuất gia 1990
Thọ Giới Tỳ kheo năm 1995 (thuộc Tỉnh) và chính thức năm 2000 (thuộc Trung ương)

Hiện nay là Trụ trì chùa Quan Âm Cổ Tự (Ấp Long Thới B, Xã Long Thuận, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp).
Điện thoại và Zalo:: 0915 999956

Xem (5396)