Thích Hạnh Thức

11 – Tỳ kheo Thích Hạnh Thức
Thế Danh: Nguyễn Hiển
Pháp Danh: Minh Vinh
Pháp Tự: Hạnh Thức
Pháp Hiệu: Giác Duy
(bán thế) xuất gia: Ngày 27.10.1999
Thọ Sa Di: Ngày 2.7.2000
Thọ Tỳ Kheo: Ngày 7.3.2002. Hiện là Tăng chúng chùa Viên Giác.

>>>

Tỳ kheo Thích Hạnh Thức - Đệ tử HT Phương Trượng

Thích Hạnh Tuệ

12 – Tỳ kheo Thích Hạnh Tuệ
Thế Danh: Nguyễn Hoàng Liên Sơn
Pháp Danh: Thiện Hải
Pháp Tự: Hạnh Tuệ
Pháp Hiệu: Giác Trung
Xuất gia: Ngày 20.12.2000
Thọ Sa Di: Ngày 1.7.2001
Thọ Tỳ Kheo: Ngày 3.7.2005. Đã chăm lo Trung Tâm Tu Học Viên Giác tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ trong 10 năm (2006 – 2015) và hiện là Tăng chúng chùa Viên Giác tại Hannover.

>>>

Tỳ kheo Thích Hạnh Tuệ - Đệ tử HT Phương Trượng

Thích Hạnh Lý

13 – Tỳ kheo Thích Hạnh Lý
Thế Danh: Vũ Ánh
Pháp Danh: Thiện Đạo
Pháp Tự: Hạnh Lý
Pháp Hiệu: Giác Đạo
Xuất gia: Ngày 13.3.2001
Thọ Sa Di: Ngày 1.7.2001
Thọ Tỳ Kheo: Ngày 3.7.2005. Tri sự (Phụ tá Trụ Trì).

>>>

Tỳ kheo Thích Hạnh Lý - Đệ tử HT Phương Trượng

Thích Hạnh Tâm

14 – Tỳ kheo Thích Hạnh Tâm
Thế Danh: Trần Lê Minh Đức
Pháp Danh: Thiện Chánh
Pháp Tự: Hạnh Tâm
Pháp Hiệu: Giác Ý
Xuất gia: Năm 2003
Thọ Sa Di: Ngày 31.8.2004
Thọ Tỳ Kheo: Năm 2008, đã chăm sóc Tu Viện Viên Đức trong vòng 10 năm.

>>>

Tỳ kheo Thích Hạnh Tâm - Đệ tử HT Phương Trượng

Thích Hạnh Nhẫn

15 – Tỳ kheo Thích Hạnh Nhẫn
Thế Danh: Nguyễn Minh Công
Pháp Danh: Thiện Tín
Pháp Tự: Hạnh Nhẫn
Pháp Hiệu: Giác Kiên
(bán thế) xuất gia: Năm 2003
Thọ Sa Di: Ngày 31.8.2004
Thọ Tỳ Kheo: Ngày 28.6.2008.
Hiện đang ở Chùa Viên Giác.

>>>

Tỳ kheo Thích Hạnh Nhẫn - Đệ tử HT Phương Trượng

Thích Hạnh Giải

16 – Tỳ kheo Thích Hạnh Giải
Thế Danh: Nguyễn Nhân
Pháp Danh: Thị Duyên
Pháp Tự: Hạnh Giải
Pháp Hiệu: Giác Thoát
(bán thế) xuất gia: Năm 2002
Thọ Sa Di: Năm 2003
Thọ Tỳ Kheo: Ngày 3.7.2005
Hiện đang ở Việt Nam.

>>>

Tỳ kheo Thích Hạnh Giải - Đệ tử HT Phương Trượng

Thích Hạnh Nhơn

17 – Tỳ kheo Thích Hạnh Nhơn
Thế Danh: Nguyễn văn Thanh
Pháp Danh: Thiện Tịnh
Pháp Tự: Hạnh Nhơn
Pháp Hiệu: Giác Tu
Xuất gia: Năm 2003
Thọ Sa Di: Ngày 31.8.2004, hoàn tục một năm và thọ Tỳ Kheo ngày 28.6. 2008. Khai sơn Nhạc Âm Cư.

>>>

Tỳ kheo Thích Hạnh Nhơn - Đệ tử HT Phương Trượng

Trụ Trì đời thứ 3 Chùa Viên Giác

18 – Tỳ kheo Thích Hạnh Bổn
Thế Danh: Lý Khánh Minh
Pháp Danh: Thiện Tánh
Pháp Tự: Hạnh Bổn
Pháp Hiệu: Giác Thiệt
Xuất gia: Năm 2004
Thọ Sa Di: Ngày 3.7.2005
Thọ Tỳ Kheo: Ngày 28.6.2008.

Tốt nghiệp Kỹ sư tại Đại học Karlsruher. Từng đi du học tại Đài Loan. Được tấn phong làm Đệ Tam Trụ Trì chùa Viên Giác nhân dịp Đại Lễ Vu Lan tổ chức ngày 2.9.2017. Đệ tử truyền thừa đời thứ 42 Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh.

>>>

Tỳ kheo Thích Hạnh Bổn - Đệ tử HT Phương Trượng

19 – Tỳ kheo Thích Giác Bảo
Thế Danh Đặng Ngọc Trân
Pháp Danh: Thiện Châu
Pháp Tự: Hạnh Giác
Pháp Hiệu: Giác Bảo
Xuất gia: Năm 2005
(bán thế), thọ Sa Di: Ngày 7.9.2006
Thọ Tỳ Kheo: Năm 2011.

>>>

Tỳ kheo Thích Giác Bảo - Đệ tử HT Phương Trượng

Thích Hạnh Trí

20 – Tỳ kheo Thích Hạnh Trí
Thế Danh: Trần Hồng Đức
Pháp Danh: Quảng Trí
Pháp Tự: Hạnh Trí
Pháp Hiệu: Phước Huệ
xuất gia: Ngày 30.10.1997
Thọ Sa Di: Ngày 16.05.1998. Hoàn tục năm 1999 lập gia đình.
Năm 2013 xuất gia trở lại và thọ Tỳ Kheo vào ngày 30.10.2013 tại Giới Đàn “Cực Lạc Cảnh Giới”.

Hiện đang làm Giám Tự:

  • Chùa Xuân Phong, Thôn Cổ Tích, Xã Đồng Cương, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc.
  • Chùa Sùng Đức, Thôn Xóm Chùa, Xã Minh Đức, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
  • Chùa Từ Tâm, Thôn Đức Thắng, Xã Minh Đức, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
  • Chùa Phúc Nghiêm, Thôn Kênh, Xã Tây Đô, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình
>>>

Tỳ kheo Thích Hạnh Trí - Đệ tử HT Phương Trượng

Thích Hạnh Hoa

21 – Sa Di Bồ Tát Giới Thích Hạnh Hoa
Thế Danh: Cậu Chín
Pháp Danh: Thiện Phẩm
Pháp Tự: Hạnh Hoa
Pháp Hiệu: Giác Liên
Xuất gia: Ngày 4.10.2009
Thọ Sa Di: Ngày 4.10.2009
Thọ Sa Di Bồ Tát Giới năm 2011, Trụ Trì chùa Trúc Lâm – Houston Texas. Thông thạo 12 ngôn ngữ như: Việt, Thái, Lào, Miên, Quan Thoại, Quảng Đông, Phước Kiến, Triều Châu, Hải Nam, Anh, Tây Ban Nha, Pháp.

>>>

Sa Di Bồ Tát Giới Thích Hạnh Hoa - Đệ tử HT Phương Trượng

1 2 3 4