Thich_NhuDien

TỔ ĐÌNH CHÙA VIÊN GIÁC
Karsruher Str 6.
30519 Hannover, Đức Quốc
Điện thoại: 0511- 879630
Website: https://viengiac.de
Email: info@viengiac.de

Hòa Thượng Phương Trượng Thích Như Điển khai sơn Tổ Đình Chùa Viên Giác

*Phó Chủ Tịch Hội Tăng Già Phật Giáo Thế Giới (World Buddhist Sangha council) Nhiệm kỳ 2018 – 2022, gồm 54 quốc gia thành viên trên thế giới.
*Đệ Nhị Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu
*Phương Trượng Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc

Họ và tên: Lê Cường
Đạo danh: Thích Như Điển
Pháp tự: Giải Minh
Thọ Sa Di: Năm 1967 tại chùa Phổ Đà, Đà Nẵng.
Pháp hiệu: Trí Tâm

Thọ Tỳ Kheo: Năm 1971 tại Tu Viện Quảng Đức, Thủ Đức
Ngày và nơi sanh: Ngày 28/06/1949, xã Xuyên Mỹ, quận Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.
Học lực: Cử nhân giáo dục và Cao học Phật giáo tại Nhật Bản.
Gia cảnh: Con út trong số 8 người con – 5 trai và 3 gái – của ông Lê Quyên, pd: Thị Tế, và bà Hồ thị Khéo, pd: Thị Sắc.
Người anh thứ bảy xuất gia đầu Phật năm 1957 tại chùa Non Nước, Đà Nẵng. Hiện là Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, Hội Chủ GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, Phương Trượng Chùa Pháp Bảo tại Sydney.

>>>

Thích Như Điển - Khai sơn Tổ Đình Chùa Viên Giác

Thích Hạnh Nguyện

01 – Tỳ kheo Thích Hạnh Nguyện
Thế Danh: Nguyễn Hữu Tuấn
Pháp Danh: Lệ Tấn
Pháp Tự: Hạnh Nguyện
Pháp Hiệu: Giác Ngộ
Xuất gia: Năm 1987
Thọ Sa Di: Ngày 5.5.1988
Thọ Tỳ Kheo: Ngày 4.9.1993.

>>>

Tỳ kheo Thích Hạnh Nguyện - Đệ tử HT Phương Trượng

Thich_HanhTan120x

02. Tỳ kheo Thích Hạnh Tấn
Thế Danh: Lữ Thành Nghĩa
Pháp Danh: Thiện Tín
Pháp Tự: Hạnh Tấn
Pháp Hiệu: Giác Hoa
Xuất gia: Năm 1987
Thọ Sa Di: Ngày 5.5.1988
Thọ Tỳ Kheo: Ngày 4.9.1993. Là đệ tử truyền thừa đời thứ 42 Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh đã được HT Bổn Sư Thích Như Điển tấn phong chức Trụ trì Tổ đình Chùa Viên Giác (nhiệm kỳ 2003 – 2008). Kể từ năm 2008 ĐĐ Thích Hạnh Giới được HT Bổn Sư Thích Như Điển tấn phong chức quyền Trụ trì Tổ đình để thay thế cho ĐĐ Thích Hạnh Tấn. Hiện nay ĐĐ Thích Hạnh Tấn đã xây dựng thêm một ngôi Tam Bảo lấy tên Vô Lượng Thọ (Amitayus). Nhân khóa tu học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 25 (2013) tại Phần Lan, được tấn phong lên hàng giáo phẩm Thượng Tọa.
Học lực: Cao học triết học Phật Giáo
Địa chỉ liên lạc: Buddhistisches Klausurzentrum Amitayus – Schönfeld 104 – 01744 Dippoldiswalde.
Tel.Nr.: 035052-292235 – Email: info@amitayus.net
Website: https://www.amitayus.net – http://www.voluongtho.com

TU VIỆN VÔ LƯỢNG THỌ
Schönfeld 104
01744 Dippoldiswalde.
Tel: 035052-292235
Email: info@amitayus.net
Website: https://amitayus.net
http://www.voluongtho.com

>>>

Thích Hạnh Tấn - Đệ tử HT Phương Trượng

Thích Hạnh Bảo

CHÙA LIÊN TÂM
Moisiontie 225
20400 Turku
Finland
Facebook: Chùa Liên Tâm
Email: thichhanhbao@gmail.com

TT. THÍCH HẠNH BẢO
TRỤ TRÌ

3 – Tỳ kheo Thích Hạnh Bảo
Thế Danh: Nguyễn Phước Bảo Tần
Pháp Danh: Thiện Quang
Pháp Tự: Hạnh Bảo
Pháp Hiệu: Giác Như
Xuất gia: Năm 1991
Thọ Sa Di: Ngày 25.7.1991
Thọ Tỳ Kheo: Ngày 30.7.1994.
Hiện là Trụ Trì chùa Viên Ý (Ý) và chùa Liên Tâm (Phần Lan).
Nhân khóa tu học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 25 (2013) tại Phần Lan, được tấn phong lên hàng giáo phẩm Thượng Tọa. Là đệ tử truyền thừa đời thứ 42 Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh.

>>>

Tỳ kheo Thích Hạnh Bảo - Đệ tử HT Phương Trượng

Thích Hạnh Vân

4 – Tỳ kheo Thích Hạnh Vân
Thế Danh: Bùi Minh Khánh
Pháp Danh: Thiện Tường
Pháp Tự: Hạnh Vân
Pháp Hiệu: Giác Thủy
Xuất gia: Ngày 5.6.1994
Thọ Sa Di: Ngày 30.7.1994
Thọ Tỳ Kheo: Ngày 11.11.1998.

Được tấn phong Trụ Trì Tu Viện Viên Đức Ravensburg vào mùa Vu Lan năm 2018.

>>>

Tỳ kheo Thích Hạnh Vân - Đệ tử HT Phương Trượng

Thích Hạnh An

5 – Tỳ kheo Thích Hạnh An
Thế Danh: Nguyễn văn Hiệp
Pháp Danh: Thiện Cư
Pháp Tự: Hạnh An
Pháp Hiệu: Giác Trụ
Xuất gia: Ngày 5.6.1994
Thọ Sa Di: Ngày 30.7.1994
Thọ Tỳ Kheo: Ngày 10.7.1999. Hiện đang ở Thụy Điển.

>>>

Tỳ kheo Thích Hạnh An - Đệ tử HT Phương Trượng

Thích Hạnh Hòa

6 – Tỳ kheo Thích Hạnh Hòa
Thế Danh: Huỳnh Công Tân
Pháp Danh: Thiện Hiệp
Pháp Tự: Hạnh Hòa
Pháp Hiệu: Giác Bình
Xuất gia: Ngày 3.8.1996
Thọ Sa Di năm 1997
Thọ Tỳ Kheo năm 2000. Hiện đang cư ngụ tại Niệm Phật Đường Viên Âm Nurnberg

>>>

Tỳ kheo Thích Hạnh Hòa - Đệ tử HT Phương Trượng

Thích Hạnh Sa

7 – Tỳ kheo Thích Hạnh Sa
Thế Danh: Hoàng văn Hải
Pháp Danh: Thiện Hà
Pháp Tự: Hạnh Sa
Pháp Hiệu: Giác Giới
Xuất gia ngày 3.8.1996
Thọ Sa Di: Năm 1997
Thọ Tỳ Kheo: Năm 2000.
Hiện đang ở Việt Nam.

>>>

Tỳ kheo Thích Hạnh Sa - Đệ tử HT Phương Trượng

Thích Hạnh Định

CHÙA PHẬT LINH
248 A Xã Tân Hòa
Thị xã Phú Mỹ,
Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Tel: 0254-3891583
Email: thichhanhdinh@yahoo.com
Website: www.chuaphatlinh.com

ĐĐ THÍCH HẠNH ĐỊNH
TRỤ TRÌ

8 – Tỳ kheo Thích Hạnh Định
Thế Danh: Đỗ Đình Bình
Pháp Danh: Minh Định
Pháp Tự: Hạnh Định
Pháp Hiệu: Giác Niệm
Sinh: Năm 1972
Xuất gia: Ngày 31.07.1997
Thọ Sa Di: Ngày 16.05.1998
Thọ Tỳ Kheo: Ngày 01.07.2001
Trụ trì chùa Phật Linh tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu,
Việt Nam, cha là Bác sĩ, mẹ là hướng dẫn viên hành hương. Thời niên thiếu đi học phổ thông đến lớp 11, cùng năm ấy 1989. Thầy theo mẹ đi đoàn tụ gia đình ở thủ đô Oslo ở vương quốc Nauy. Sang Nauy, Thầy học nghề Sức khỏe môi trường xã hội; sau đó đi làm nhân viên siêu thị Rimi. Thầy xin quy y Tam Bảo với Hòa thượng thượng Trí hạ Minh tại chùa Khuông Việt – Nauy, pháp danh là Minh Định. Mặc dù ở xứ lạ quê người, nhưng Thầy cũng thường tới chùa tu học Phật pháp thường xuyên. Năm 1995, Thầy đi hành hương Ấn Độ và nhờ vậy sau 2 năm, Thầy sang chùa Viên Giác ở thành phố Hannover – Đức Quốc, phát tâm xuất gia với Hòa thượng thượng Như hạ Điển vào ngày 31 tháng 07 năm 1997, được ban pháp tự là Hạnh Định. Một năm sau, Thầy thọ Sa Di vào ngày 16 tháng 05 năm 1998. Sau thời gian tu học 5 năm Thầy thọ Tỳ kheo giới, pháp hiệu là Giác Niệm vào ngày 01 tháng 07 năm 2001. Năm 2003 Thầy được Sư Phụ đề cử sang Ấn Độ làm Tri sự Trung Tâm Tu Học Viên Giác và đồng thời phụ lo Phật sự của chùa Phật Linh ở Việt Nam. Tháng 10 năm 2006, Thầy trở về Việt Nam trực tiếp đại trùng tu chùa Phật Linh; sau 4 năm xây dựng công trình hoàn thành. Chùa Phật Linh chính thức tổ chức lễ Khánh thành vào ngày 4 và 5 tháng 07 năm 2009; kể từ đó sinh hoạt tu học bắt đầu phát triển mãi đến ngày hôm nay. Ước nguyện của Thầy là lập Đạo tràng Tịnh Độ ở chùa Phật Linh để cho mọi người đến tu học, ngõ hầu báo đáp ân đức chư Phật, chư Bồ Tát và chư Tôn Đức.

>>>

Tỳ kheo Thích Hạnh Định - Đệ tử HT Phương Trượng

Thích Hạnh Luận

09 – Tỳ kheo Thích Hạnh Luận – Thế Danh: Trần Ngọc Minh – Pháp Danh: Thiện Văn – Pháp Tự: Hạnh Luận – Pháp Hiệu: Giác Thảo. Xuất gia: Ngày 06.01.1998 – Thọ Sa Di: 16.05.1998 – Thọ Tỳ Kheo: 01.07.2001.

Trang cá nhân: https://sites.google.com/view/hanhluan/

>>>

Tỳ kheo Thích Hạnh Luận - Đệ tử HT Phương Trượng

Tịnh Thất Viên Lạc Varel

10 – Tỳ Kheo Thích Hạnh Giới
Thế Danh: Hồ Lộc
Pháp Danh: Đức Thụ
Pháp Tự: Hạnh Giới
Pháp Hiệu: Giác Nghiêm
Sanh: 1971
xuất gia: 27.10.1999
Thọ Sa Di: 02.07.2000
Thọ Tỳ Kheo: 07.03.2002.
Năm 2003 tốt nghiệp Tiến Sĩ Tôn Giáo Học và Anh Ngữ Học tại Đại Học Hannover (Đức). Sang Đài Loan học tiếng Hoa 2 năm và sau đó nhập Tu Viện Pháp Cổ Sơn do Cố Hoà Thuợng Thánh Nghiêm khai sáng tu học. Giữa năm 2008 trở về lại Đức tiếp nối phật sự tại Tổ Đình Viên Giác.
Đệ Nhị Trụ Trì Chùa Viên Giác (2008 – 2017)
Đệ tử truyền thừa đời thứ 42 Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh.
Hiện là Trụ Trì Tịnh Thất Viên Lạc.

Helpibri Viên Lạc là tên của Hội Từ Thiện „gemeinnuetzig“ (bất vụ lợi), được thành lập vào đầu tháng 11 năm 2019, nhằm mục đích áp dụng giáo lý Phật Đà vào cuộc sống thường nhật, giúp đỡ cộng đồng, mọi người, mọi lứa tuổi, mọi văn hóa và tôn giáo, về phương diện tinh thần, để cuộc sống được an lạc, tự tại hơn. Các khóa Seminarhọc và tập thiền, niệm Phật, phương pháp giảm Stress, các chương trình „Journey to the East“ (Hành trình về phương Đông) bao gồm Học & Hiểu, thảo luận về nhiều đề tài thiết thực trong cuộc sống, các sinh hoạt thể thao và giải trí cho giới trẻ, thường được tổ chức tại Thất và nhiều nơi khác trên nước Đức. Công việc từ thiện còn bao gồm việc giúp đỡ và hổ trợ cho các cơ sở từ thiện khác tại nước Đức và một vài quốc gia khác như Việt Nam, Nepal, Ấn Độ. Xin mời quý vị vào trang nhà Helpibri Viên Lac để xem và theo dõi sự sinh hoạt của Hội. Xin vui lòng bấm vào link sau đây: www.helpibri.de

Địa chỉ liên lạc
Helpibri VIÊN LẠC
Grosser Winkelsheidermoorweg 3
26316, Varel
Tel.: +49 4451 8082798
Email: vienlac@helpibri.de
www.helpibri.de

Mọi đóng góp xin gởi về:
Helpibri Vien Lac gUG
Raiffeisen-Volksbank Varel Nordenham eG
IBAN: DE91 2826 2673 0110 6104 01
BIC: GENODEF1VAR
Mục đích xin ghi (Verwendung): Spende

>>>

Tỳ kheo Thích Hạnh Giới - Đệ tử HT Phương Trượng

1 2 3 4