A Tu La

Lời dẫn Những người sinh vào nơi này, đời trước phần nhiều có tâm địa siểm khúc, hoặc cử binh … >>>

48 Pháp Niệm Phật

48 PHÁP NIỆM PHẬT (thuộc tập X62, TỤC TẠNG KINH, kinh số 1206, tổng cộng 1 quyển, – Thanh ‧Trịnh … >>>

Kinh Trường Thọ Diệt Tội và Thần Chú Bảo Hộ Các Em Bé

do Dịch giả Nguyên Thuận dịch từ bản Hán văn Phật Thuyết Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử … >>>

Lễ Chúc Tán Tam Bảo (禮 祝 贊 三 寶)

禮 祝 贊 三 寶 LỄ CHÚC TÁN TAM BẢO 稽首一切出世間 三界最尊功德海 智火能燒煩惱垢 正覺我今歸命禮 一 心 頂 禮; 南 無 … >>>

Nghi Thức Tụng Kinh Kim Cang (cập nhật)

LƯ HƯƠNG TÁN Hương vân di bố, Thánh đức chiêu chương, Bồ-đề tâm quảng mạc năng lường, Xúc xứ phóng … >>>

Ngồi Thuyền Bát Nhã

Diễn đọc: Nghệ Sĩ Trọng Nghĩa – Mộng Lan Trong bài phục nguyện cuối thời Kinh khuya có câu: “Xe … >>>

Ngủ mộng

LỜI DẪN  Vốn chỉ một tâm mà chứa cả ba cõi, như tâm si mê, tâm biếng lười, tâm tán … >>>

1 19 20 21 22 23 24 25 29