Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận

ĐẠI THỪA NGŨ UẨN LUẬN thuộc tập T31, kinh số 1612, tổng cộng 1 quyển, – Thế Thân Bồ Tát tạo … >>>

Thành Thực Luận

Thành Thực Luận [成實論] thuộc tập T32, kinh số 1646, tổng cộng 16 quyển, – Ha Lê Bạt Ma tạo Dao … >>>

Luận Thành Duy Thức

Luận này có 10 quyển, bấm chọn theo thứ tự số quyển dưới đây để đọc:  (Chú ý: Luận này chưa được kiểm … >>>

Cương Yếu Giới Luật

LỜI NÓI ĐẦU Ba môn vô lậu học Giới Định Tuệ là con đường duy nhất đưa đến Niết bàn … >>>

Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ

Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ thuộc Bộ Kinh Sớ, T37, số 1750, tổng cộng 1 quyển, – Thiên … >>>

Ý nghĩa Pháp khí và Pháp phục trong Phật giáo

Ý nghĩa Pháp khí và Pháp phục trong Phật giáo Pháp khí là những dụng cụ dùng để thực hành … >>>

Tự lực và tha lực trong Phật giáo

MỤC LỤC Dẫn nhập Vai trò của tự lực và tha lực trong sự tu tập Tha lực phát sinh … >>>

Nhập Trung Quán Luận

Nhập Trung Quán Luận của Tổ Nguyệt Xứng là một trong những tác phẩm của Dòng Truyền Thừa Nalanda chưa … >>>

1 18 19 20 21 22 23 24 29