Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Chú

CÔNG ĐỨC CỦA BÀI CHÚ LĂNG NGHIÊM (Trích trong Kinh Lăng Nghiêm, quyển 7) _ Chú Lăng Nghiêm hay bài … >>>

Câu Tài Thiên Nữ

Câu Tài Thiên Nữ tên Phạn là Manoharā, dịch âm là Ma-nhược-cáp-nhật-a, dịch nghĩa là Duyệt Ý. Tên Phạn khác … >>>

A Di Đà Ngũ Trí Man Đà La

A DI ĐÀ NGŨ TRÍ MAN ĐA LABiên soạn: HUYỀN THANH _Ở trung tâm Đàn an Đức Phật A Di … >>>

Hai mươi lăm vị thiện thần thủ hộ người thọ trì năm giới

Hán văn: trích dịch từ Quán Đỉnh Kinh, quyển 3 Phục hồi Phạn danh và Việt Dịch: HUYỀN THANH Quán Đỉnh … >>>

Nghi Thọ Bồ Đề Tâm Giới

Mật Tạng Bộ 1_ No.915 (Tr.940 _ Tr.941) NGHI THỌ BỒ ĐỀ TÂM GIỚI Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_ … >>>

Bộ Mật Tông (1T70)

MẬT TẠNGMật Giáo Bộ của Đại Chánh Tạng với Phạn chú được phục hồi.(Esoteric Sutras from the Taisho Tripitaka [No.848 … >>>

MẬT TẠNG Bộ 1 (No.848 ~ No.917) Bản Unicode 2015

MỤC LỤC 0848, Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh, 7 quyển, [Đường Thiện Vô … >>>

Pháp môn của Quán Âm Bồ Tát

Hệ phái Đại Thừa (Mahā-yāna) được phát triển từ ý nguyện tôn sùng lý tưởng Bồ Tát, nên danh xưng … >>>

1 2 3 4