Học tiếng Phạn

Trước đây, tiếng Phạn chỉ dùng trong giới hạn để chỉ tiếng Sanskrit. Tuy nhiên, ngày nay tiếng Phạn có … >>>

Karaṇī-metta-sutta – Kinh Tâm Từ

5_Loài nhìn thấy (hữu hình) hay không nhìn thấy (vô hình) Sống gần ta hoặc ở xa ta Đã sinh hay sẽ sinh ra Cầu cho tất cả an hòa sướng vui

Ý Nghĩa Của Tiếng OM Trong Thần Chú Tiếng Pali và Sanskrit

Tiếng OṂ được kết hợp từ ba tiếng A-U-M. Tiếng này được cho là rất thiêng liêng đối với nhiều … >>>

Thần Chú Kỳ Bà (JĪVAKA) Cầu Sức Khỏe và Chữa Lành Bệnh Tật

Vào buổi sáng lúc mà hài nhi Jivaka bị bỏ rơi, Thái tử Abhaya con của vua Tần Bà Sa La trên đường về hoàng cung tình cờ đi ngang qua đống rác. Thái tử thấy đứa bé bỏ rơi đang còn sống,

Kinh chú Pāḷi

Thần chú JIVAKA trị bệnh
Kệ 8 câu Namo
Ý nghĩa tiếng OM Chú nguyện tam học Quán niệm từ bi Sám hối xin phước Kinh hạnh phúc (Maṅgala-suttaṃ) Kinh rải tâm từ (Karaṇī-metta-sutta) Ngài Sīvali & Kệ cầu tài lộc Jinapañjara Gāthā

Chữ Tây Tạng

Từ lâu các học giả phương tây đã thực hiện việc phiên chữ Tây Tạng sang dạng Latin để việc nghiên cứu, học tập thứ chữ này được dễ dàng hơn. Tuy nhiên, do tiếng Tây Tạng có âm đọc đa dạng và không tuân theo quy tắc cấu tạo chữ cố định, do đó họ gặp phải khó khăn đó là:

Chữ Siddhaṃ, Lantsa

Chữ Siddhaṃ sau đó được truyền sang Nhật Bản bắt đầu từ khi Hoằng Pháp Đại Sư Không Hải sang Đại Đường học Mật Giáo với Huệ Quả (ngài Huệ Quả là đệ tử của Bất Không Kim Cương và Huyền Siêu).

Ushnisha

Bạch Tản Cái Phật Đỉnh
Đại Phật Đảnh Quảng Tụ Đà La Ni Kinh
Kinh Nhất Tự Kỳ Đặc Phật Đảnh
Nhất Tự Kim Luân Phật Đỉnh

1 2 3 4