Lịch sử lại mất thêm một nhân chứng

Nhà văn Vũ Thư Hiên hiện đang sống tại Pháp đã viết bài đặng trên trang facebook của mình để … >>>