48 Pháp Niệm Phật
|

48 PHÁP NIỆM PHẬT (thuộc tập X62, TỤC TẠNG KINH, kinh số 1206, tổng cộng 1 quyển, – Thanh ‧Trịnh … >>>

Kinh Trường Thọ Diệt Tội và Thần Chú Bảo Hộ Các Em Bé
|

do Dịch giả Nguyên Thuận dịch từ bản Hán văn Phật Thuyết Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử … >>>

Pháp Hoa Kinh Thông Nghĩa
|

Pháp Hoa Kinh Thông Nghĩa [法華經通義]: Kinh số 611, thuộc tập X31, Tục Tạng Kinh, 7 Quyển. Samôn HÁM SƠN … >>>

Trăm bài thơ vịnh Tây Phương
|

Tây Phương Bách Vịnh Ngài Tông Bổn trong khi biên soạn sách Quy Nguyên Trực Chỉ có trước tác 100 … >>>

Kinh Bát Đại Nhân Giác Lược Giải
|

Lược Giải Kinh Bát Đại Nhân Giác, thuộc tập X37 (Tục tạng kinh), kinh số 672. Hậu Hán Sa Môn … >>>