Cầu nguyện thôi chưa đủ

Đức Đạt Lai Lạt Ma nói tại sao chúng ta cần chiến đấu chống virus Corona với lòng từ bi. … >>>