Vài nét về Tang Lễ HT Thích Hạnh Tuấn

Khoảng 125 Tăng Ni và trên 500 Phật tử có mặt trong lễ Di quan và Trà tỳ HT Thích … >>>