Vĩnh biệt nhà biên soạn Từ Điển Nga Việt

Chúng tôi sang Liên Xô vào đầu những năm 70 của thế kỷ trước. Để học tiếng Nga, ngoài mấy … >>>