Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Chúc Thánh

LỜI GIỚI THIỆU Có thể nói Phật giáo Việt Nam trong tình hình phát triển hiện nay tuyệt đại bộ … >>>

Cung tiễn Thầy về cảnh Tây phương

Sáng 19 tháng 9 âm lịch, sau giờ chấp tác để chuẩn bị cho lễ vía đức Bồ tát Quán … >>>