Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ – Chương trình năm 2019

Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ sẽ hướng về Âu Châu từ ngày 1.6 đến ngày 30.6.2019 như sau: Từ … >>>

Tu Viện Bồ Đề, Washington State (WA)

HT Thích Như Điển và Phái Đoàn giảng Pháp tại:Tu Viện Bồ Đề (Washington State 1/4/2018)Trụ Trì: Đại Đức Thích … >>>

Hoằng Pháp Âu Mỹ: Ký sự Hành Hương Tu Học tại 6 nước Á Châu

Ký sự Hành Hương Tu Học tại 6 nước Á Châu của Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ từ ngày … >>>