Một đời người đầy ý nghĩa

Một đời người đầy ý nghĩa (Những lời tiễn biệt chú Nguyễn Minh Cần) Kính bạch chư Tôn Đức Tăng, … >>>

Lời cuối cho chú

Kính thưa chư Tôn Đức, Thưa toàn thể anh chị em đạo hữu, bằng hữu và tang quyến. Không hiểu … >>>

Lời chia buồn của các thân hữu

(Chị My Loan đọc phần này) Chú Nguyễn Minh Cần là Chủ Tịch, sáng lập viên Hội Phật Giáo Thảo … >>>

Lịch sử lại mất thêm một nhân chứng

Nhà văn Vũ Thư Hiên hiện đang sống tại Pháp đã viết bài đặng trên trang facebook của mình để … >>>

Chương trình lễ tiễn đưa

Chương trình lễ tiễn đưa chú Nguyễn Minh Cần ngày 25-5 tại nhà hóa thân Nhikolo Arkhangelski 1- Thời gian … >>>

Hội PGTĐ Cáo Phó – Cảm Tạ

Đạo hữu Nguyễn Minh Cần, pháp danh Thiện Mẫn, người sáng lập ra Hội Phật Giáo Thảo Đường đã vĩnh … >>>

1 2