Hình ảnh Hội Phật Giáo Thảo Đường

1993 – 1994 1995 – 1999 2000 – 2009

Lịch Sử Ngôi Chùa Thảo Đường

Phim cho lễ khánh thành chùa Thảo Đường Đánh một hồi chuông ngân vang…. …Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe … >>>

Thêm một người đi xa

Kính tiễn biệt nhà báo Nguyễn Minh Cần (1928-2016) Tôi gặp anh chỉ một lần. Mười sáu năm trước, rất … >>>

Vĩnh biệt nhà biên soạn Từ Điển Nga Việt

Chúng tôi sang Liên Xô vào đầu những năm 70 của thế kỷ trước. Để học tiếng Nga, ngoài mấy … >>>

Tiểu sử ông Nguyễn Minh Cần

Ông Nguyễn Minh Cần, tên khai sinh là Nguyễn Hân, sinh ngày 31 tháng 12 năm 1928 tại xã Hương … >>>

Nguyễn Minh Cần sống mãi

Nhà báo Ngô Nhân Dụng là một người bạn lâu năm của chú Nguyễn Minh Cần. Hai người đã có … >>>

1 2