Tường trình lễ Tưởng Niệm cố HT Thích Hạnh Tuấn

Tường trình lễ Tưởng Niệm cố Hoà Thượng Thích Hạnh Tuấn tại tu viện Kim Sơn miền bắc California. Watsonville: … >>>