Xuất gia gieo duyên

Ngày tôi đi tu nghiệp về môn Khoa học ở Penang trên đường về, tôi đã ghé Bangkok – Thái … >>>

Hành trình về đất Phật

Gần 30 năm qua, khóa Tu học Phật Pháp Âu Châu đã lưu hành diễn tiến từ quốc gia này … >>>