MẬT TẠNG Bộ 4 (No.1199 ~ No.1420) Bản Unicode 2015
|

Những tên kinh màu đỏ là những kinh chưa được dịch 1199, Kim Cương Thủ Quang Minh Quán Đảnh Kinh … >>>

MẬT TẠNG Bộ 3 (No.1030 ~ No.1198) Bản Unicode 2015
|

1030, Quán Tự Tại Đại Bi Thành Tựu Du Già Liên Hoa Bộ Niệm Tụng Pháp Môn, 1 quyển, [ … >>>

MẬT TẠNG Bộ 2 (No.918 ~ No.1029) Bản Unicode 2015
|

** Những kinh màu đỏ là những kinh chưa được dịch 0918, Chư Phật Tâm Đà La Ni Kinh, 1 … >>>

Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Chú
|

CÔNG ĐỨC CỦA BÀI CHÚ LĂNG NGHIÊM (Trích trong Kinh Lăng Nghiêm, quyển 7) _ Chú Lăng Nghiêm hay bài … >>>

Câu Tài Thiên Nữ
|

Câu Tài Thiên Nữ tên Phạn là Manoharā, dịch âm là Ma-nhược-cáp-nhật-a, dịch nghĩa là Duyệt Ý. Tên Phạn khác … >>>

A Di Đà Ngũ Trí Man Đà La
|

A DI ĐÀ NGŨ TRÍ MAN ĐA LABiên soạn: HUYỀN THANH _Ở trung tâm Đàn an Đức Phật A Di … >>>

Hai mươi lăm vị thiện thần thủ hộ người thọ trì năm giới
|

Hán văn: trích dịch từ Quán Đỉnh Kinh, quyển 3 Phục hồi Phạn danh và Việt Dịch: HUYỀN THANH Quán Đỉnh … >>>

Nghi Thọ Bồ Đề Tâm Giới
|

Mật Tạng Bộ 1_ No.915 (Tr.940 _ Tr.941) NGHI THỌ BỒ ĐỀ TÂM GIỚI Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_ … >>>

Bộ Mật Tông (1T70)
|

MẬT TẠNGMật Giáo Bộ của Đại Chánh Tạng với Phạn chú được phục hồi.(Esoteric Sutras from the Taisho Tripitaka [No.848 … >>>

1 2