Nghi Thức Quy Y Tam Bảo Thọ Ngũ Giới

XƯỚNG:Thời Phật đang tại thếChúng con còn trầm luân,Nay được sinh làm ngườiThì Phật đã diệt độ!Đáng thương cho chúng … >>>

Kinh Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni (Quyển Hạ)

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH BỘ LUẬT KINH SỐ 1478 KINH ĐẠI ÁI ĐẠO TỲ KHEO NI QUYỂN … >>>

Kinh Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni (Quyển Thượng)

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH BỘ LUẬT KINH SỐ 1478 KINH ĐẠI ÁI ĐẠO TỲ KHEO NI Hán … >>>

Bộ Luật (12T71-82)

T71 Luật Di Sa Tắc Bộ Hòa Hê Ngũ Phần (1421-1425) (1-10) T72 Luật Ma Ha Tăng Kỳ (1425-1428) (11-40) … >>>

Nam Sơn Luật Tại Gia Bị Lãm Lược Biên

Nam Sơn Luật Tại Gia Bị Lãm Lược Biên Việt dịch TK Thích Nhất Chân. Gồm 3 Thiên: THIÊN TÔNG … >>>