Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn

SỐ 1614LUẬN ÐẠI THỪA BÁCH PHÁP MINH MÔNBẢN SỰ PHẦN TRUNG LƯỢC LỤC DANH SỐ Tác giả: Bồ-tát Thiên Thân.Hán … >>>

Bộ Du Già Luận (7T104-110)

T104 Du Già Sư Địa Luận (1579) (1-42) T105 Luận Du Già Sư Địa (1579) (43-85) T106 Luận Du Già … >>>

Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận

ĐẠI THỪA NGŨ UẨN LUẬN thuộc tập T31, kinh số 1612, tổng cộng 1 quyển, – Thế Thân Bồ Tát tạo … >>>

Luận Thành Duy Thức

Luận này có 10 quyển, bấm chọn theo thứ tự số quyển dưới đây để đọc:  (Chú ý: Luận này chưa được kiểm … >>>

Du Già Sư Địa Luận

Du Già Sư Địa Luận [瑜伽師地論] thuộc Bộ Du Già, tập T30, kinh số 1579, tổng cộng 100 quyển. Bồ Tát … >>>