6730-1-102017

Chi Hội Phật Tử Tỵ Nạn tại Wilhelmshaven Đức Quốc Lễ Thọ Bát Quan Trai (30.09. – 1.10.2017)

Wilhelmshaven: Thọ Bát Quan Trai 13-14.11.2016

Wilhelmshaven: Huân Tu Tịnh Độ 17-18.9.2016

Xem (649)

  • Hình ảnh: Đạo hữu: Nguyên Trí