Giới Thiệu Tự Viện Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu
Thuyết trình: (Xem Video)

  • HT Thích Bảo Lạc – Hội Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan
  • HT Thích Như Điển – Đệ Nhị Chủ Tịch Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu
  • Tổ chức và thực hiện: Thích Hạnh Tuệ. Kỷ niệm chuyến viếng thăm Úc châu đầu năm 2019

Xem (594)

  • Thập Niệm Trong Kinh Nam Truyền Chùa Pháp Bảo, Sydney, Úc Đại Lợi (6.1.2019)
  • Giới Bồ tát tại gia Tịnh thất Hòa Bình 37538 2nd Street, Fremont, CA 94536 (12.1.2019)
  • Những Câu Chuyện Trong Nhà Thiền Hiền Như Tính Thất (8.1.2019)
  • Trình chiếu (Slideshow) Khoá Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 18 (27-31.12.2018) Woodhouse Activity Center, Piccadelly, Nam Úc
  • Xem trực tiếp thu hình: https://youtu.be/Gj_5lmypIr8
  • ,