Hình ảnh Lễ Thọ Bát Quan Trai tại chùa Vạn Hạnh Nantes, Pháp Quốc của TT Thích Nguyên Lộc từ ngày 24 đến 25.11.2017 dưới sự chứng minh của HT. Phương Trượng Thích Như Điển:

 

Xem (701)

  • Chùa Vạn Hạnh Nantes, Pháp Quốc
  • Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Nguyên Lộc
  • Có 2 Videos: Vui lòng chọn ở góc trái (1/2) Video !