phai-doan-hoang-phap

1.Lễ An Vị Bồ Tát Di Lặc tại Thiền Viện Chánh Pháp, Oklahoma. Từ ngày 10/04 Đến 12/04/2015

2.Tụng Kinh Khuya tại Thiền Viện Chánh Pháp

3.Phái Đoàn Hoằng Pháp tại Tu Viện Đức Mẹ Hiền, New Jersey. Từ ngày 16/04 đến 19/04/2015

4.Phái Đoàn Hoằng Pháp tại Chùa Linh Quang, Telford, PA 18969-1528, USA. Từ ngày 17/04 Đến 19/04/2015
Trang nhà: http://chualinhquangpa.org/

5.Phái Đoàn Hoằng Pháp tại Chùa Phật Bảo Chùa Phật Bảo Philadelphia, Ngày 19/4/2014

6.Tại Chùa Hải Đức – Jacksonville, Florida. Từ ngày 22/04 Đến 26/04/2015

7.Tại Chùa Hải Đức – Jacksonville, Florida. Từ ngày 22/04 Đến 26/04/2015 (Album 2)

8.Tại Chùa Hải Đức – Jacksonville, Florida. Từ ngày 22/04 Đến 26/04/2015 (Album 3)

9.Tại Chùa Kim Quang – Toronto, Canada từ ngày 30/04 đến 03/05/2015 (Album 1)

10.Tại Chùa Kim Quang – Toronto, Canada từ ngày 30/04 đến 03/05/2015 (Album 2)

NGHE PHÁI ĐOÀN HOẰNG PHÁP THUYẾT GIẢNG

KỶ NIỆM KHÓA TU VIÊN GIÁC 2015 TẠI CHÙA HẢI ĐỨC

Theo xuân lục bát trở về
Bao năm chờ đợi lê thê võ vàng
Mõ kinh vẫn vọng mênh mang
Vô tình mây gió ngỡ ngàng ghé chơi
Mừng chùa tu tập tuyệt vời
Tụng Bồ Tát Giới chẳng vơi tháng nào
Lăng Nghiêm Bát Nhã theo mau
Khóa tu Viên Giác nhiệm mầu dứt mê
Bốn phương con Phật tựu về
Trao nhau diệu pháp chơn quê vi huyền
Phước lành Bồ Tát hoá duyên
Hằng trăm giới tử bình yên tu hành
Lòng thanh đạm ví trăng thanh
Pháp âm bát ngát ngập tràn không gian
Xứ người ấm chốn già lam
Chuyển mê thành giác sân tham xá gì!
Mong Phật ở mãi đừng đi
Khóa tu còn mãi đến kỳ lại sang
Thầy trò phấn chấn an khang
Con đường giác ngộ thênh thang vĩnh hằng

CHÂU NGỌC LÊ HOA NHỤY

Xem (734)