Nghe thuyết giảng (mp3)

 1. Santa Ana Đạo Tràng Liên Trì
 2. Las Vegas Chùa Liên Hoa – Ni Viện Như Ý
 3. Santa Ana Tịnh Thất Hiền Như
 4. Santa Ana Tịnh Thất Hiền Như (tiếp theo)
 5. Santa Ana Tịnh Thất Hiền Như sáng Chủ Nhật
 6. Đạo Tràng Từ Bi
 7. Chùa Xá Lợi
 8. Fremont Tịnh Thất Hòa Bình (thứ bảy)
 9. Fremont Tịnh Thất Hòa Bình (chủ nhật)
 10. Hình tổng hợp (27.4.2016): Tịnh Thất Hiền Như, Long Beach Chùa Phật Tổ, Redlands Chùa Quán Âm
 11. San Jose (4.4.2016) Truyền Giới Bồ Tát tại Đạo Tràng Phổ Hiền
 12. San Jose Tinh Xá Quan Âm
 13. San Jose Saigon Kitchen
 14. Niệm Phật Đường Fremont (8.4.2016)
 15. Niệm Phật Đường Fremont (tiếp theo)
 16. Sacramento Chùa Thanh Lương
 17. Lễ Húy Nhựt Ôn Già Lam
 18. Houston, Texas Chùa Trúc Lâm
 19. Houston, Texas Chùa Trúc Lâm ngày thứ bảy
 20. Texas Chùa Trúc Lâm ngày thứ hai
 21. Texas Từ Bi Quan Âm Đạo Tràng
 22. Oklahoma Thiền viện Chánh Pháp (22.04.2016)
 23. Oklahoma Thiền viện Chánh Pháp (thứ bảy)
 24. Oklahoma Thiền viện Chánh Pháp (chủ nhật)
 25. Philadelphia Chùa Pháp Bảo
 26. New Jersey Tu Viện Đức Mẹ Hiền
 27. Philadelphia Chùa Phật Bảo
 28. New Jersey Tu viện Đức Mẹ Hiền (1.5.2016)
 29. Tu viện Đức Mẹ Hiền: Lễ Thọ Bồ Tát Giới
 30. Tu viện Đức Mẹ Hiền: Lễ Thọ Bồ Tát Giới (tt)
 31. Tu viện Đức Mẹ Hiền (tt)
 32. Philadelphia Chùa Linh Quang
 33. Nam Cali Cắt Băng Khai Mạc Đại Lễ Phật Đản (30.4.2016)
 34. Nam Cali Đại Lễ Phật Đản (1)
 35. Nam Cali Đại Lễ Phật Đản (2)
 36. Nam Cali Đại Lễ Phật Đản (3)
 37. Nam Cali Đại Lễ Phật Đản (4)
 38. Philadelphia Chùa Phật bảo (tt)
 39. Jacksonville Chùa Hải Đức
 40. Chùa Phổ Hiền
 41. Chùa Hải Đức (phần 2)
 42. Atlanta Thiền Viện Trúc Lâm Chi Bảo
 43. Mineapolis, Tu Viện Tây Phương
 44. Lễ Phật Đản tại Tu Viện Tây Phương

Xem (489)