Nghe thuyết giảng (mp3)

 1. Santa Ana Đạo Tràng Liên Trì
 2. Las Vegas Chùa Liên Hoa – Ni Viện Như Ý
 3. Santa Ana Tịnh Thất Hiền Như
 4. Đạo Tràng Từ Bi
 5. Chùa Xá Lợi
 6. Fremont Tịnh Thất Hòa Bình (thứ bảy)
 7. Fremont Tịnh Thất Hòa Bình (chủ nhật)
 8. Hình tổng hợp (27.4.2016): Tịnh Thất Hiền Như, Long Beach Chùa Phật Tổ, Redlands Chùa Quán Âm
 9. San Jose (4.4.2016) Truyền Giới Bồ Tát tại Đạo Tràng Phổ Hiền
 10. San Jose Tinh Xá Quan Âm
 11. San Jose Saigon Kitchen
 12. Niệm Phật Đường Fremont (8.4.2016)
 13. Sacramento Chùa Thanh Lương
 14. Houston, Texas Chùa Trúc Lâm
 15. Houston, Texas Chùa Trúc Lâm ngày thứ bảy
 16. Texas Chùa Trúc Lâm ngày thứ hai
 17. Texas Từ Bi Quan Âm Đạo Tràng
 18. Oklahoma Thiền viện Chánh Pháp (22.04.2016)
 19. Oklahoma Thiền viện Chánh Pháp (thứ bảy)
 20. Philadelphia Chùa Pháp Bảo
 21. New Jersey Tu Viện Đức Mẹ Hiền
 22. Philadelphia Chùa Phật Bảo
 23. New Jersey Tu viện Đức Mẹ Hiền (1.5.2016)
 24. Tu viện Đức Mẹ Hiền: Lễ Thọ Bồ Tát Giới
 25. Tu viện Đức Mẹ Hiền: Lễ Thọ Bồ Tát Giới (tt)
 26. Tu viện Đức Mẹ Hiền (tt)
 27. Philadelphia Chùa Linh Quang
 28. Nam Cali Cắt Băng Khai Mạc Đại Lễ Phật Đản (30.4.2016)
 29. Nam Cali Đại Lễ Phật Đản (1)
 30. Nam Cali Đại Lễ Phật Đản (2)
 31. Nam Cali Đại Lễ Phật Đản (3)
 32. Nam Cali Đại Lễ Phật Đản (4)
 33. Philadelphia Chùa Phật bảo (tt)
 34. Jacksonville Chùa Hải Đức
 35. Chùa Phổ Hiền
 36. Chùa Hải Đức (phần 2)
 37. Atlanta Thiền Viện Trúc Lâm Chi Bảo
 38. Mineapolis, Tu Viện Tây Phương
 39. Lễ Phật Đản tại Tu Viện Tây Phương

Xem (660)