XEM HÌNH ẢNH PHÁI ĐOÀN HOẰNG PHÁP
Tìm hiểu về sự kiện Đức Phật Đản Sanh
HT Thích Như Điển
Trả lời phỏng vấn Nhà báo Ngọc Long
thuộc Chương Trình Phát Thanh VN Hải Ngoại Âu Châu
(Phỏng vấn ngày 26.05.2019)

Xem (470)