Mùa An Cư Kiết Hạ (31.5 – 26.8.2018)
 1. Vu Lan Khất Thực Trai Tăng
 2. Vu Lan Lễ Bông Hồng Cài Áo
 3. Vu Lan Lễ Quy Y – Hoa Đăng
 4. Vu Lan Văn Nghệ Cúng Dường (ảnh: ĐH Chúc Phước)
 5. Vu Lan Đêm Văn Nghệ 25.08.2018 (ảnh: ĐH Nguyên Trí)
 6. Vu Lan Ngày Tự Tứ 26.08.2018
 7. Vu Lan Khất Thực 26.08.2018
 8. Vu Lan Chánh Lễ 26.08.2018
 9. Vu Lan Công Phu Khuya 26.08.2018.
 10. Lễ Hội Quan Âm: Thuyết Pháp
 11. Lễ Hội Quan Âm: Quầy Hàng Phục Vụ
 12. Lễ Hội Quan Âm: Các Tiết Mục Cúng Dường
 13. Lễ Hội Quan Âm: Chánh Lễ
 14. Lễ Hội Quan Âm: Công Phu Khuya
 15. Tổng kết về sự kiện an cư năm 2018 (chùa Việt Nam, Nhật Bản)
 16. Chùa Việt Nam tại Nhật Bản: Một Tuần An Cư (9 -15/8/2018)
 17. Cung An Chúc Sự Lễ Tiểu Tường HT Thích Minh Tuyền
 18. Lễ Khai Kinh Bạch Phật Lễ Tiểu Tường HT Thích Minh Tuyền
 19. Lễ Tưởng Niệm Ân Sư HT Thích Minh Tuyền
 20. Lễ Khánh Thành Chùa Việt Nam Nhật Bản
 21. 2018.06.29 GHPGVNTN Âu Châu Lễ cầu nguyện tại Place Trocadero Paris 03
 22. 2018.06.29 GHPGVNTN Âu Châu Lễ cầu nguyện tại Place Trocadero Paris 02
 23. 2018.06.29 GHPGVNTN Âu Châu Lễ cầu nguyện tại Place Trocadero Paris 01
 24. Manifestation Trocadero 29.06.2018
 25. Khóa Tu Miên Mật 05.07.2018
 26. Prf Bhante Seevali 01.07.2018
 27. Kinh Hành Niệm Phật 01.07.2018
 28. Trai Tăng 04.07.2018
 29. Trai Tăng 30.06.2018
 30. Thời Khóa Tu Tập 01.07.2018
 31. Cúng Dường Bhante Seevali 02.07.2018
 32. Khóa Tu Gieo Duyên (1.7.2018)
 33. Biểu Tình tại Paris 29.06.2018
 34. Sinh Nhật của HT Phương Trượng (28.6.2018)
 35. Kiết Giới An Cư
 36. Phật Đản: Đi tảo mộ
 37. Phật Đản: Chiều Thứ Bảy (26.5.2018)
 38. Phật Đản: Sáng Thứ Bảy (26.5.2018)
 39. Phật Đản: Những Gian Hàng
 40. Phật Đản: Tập Dợt Văn Nghệ
 41. Phật Đản: Văn Nghệ
 42. Phật Đản: Chánh Lễ
 43. Phật Đản: Cúng Dường Trai Tăng
 44. Phật Đản: Tắm Phật

Xem (4446)

 • Clip 1: Mỗi Chữ Một Lạy
 • Clip 2: Giới Thiệu Chùa Viên Giác, Đức Quốc
 • Clip 3: Biểu Tình tại Paris (29.6.2018)
 • ,