1. Trang Trí Hội Trường  (Ảnh: Hạnh Luận)
 2. Lễ Khai Mạc (24.7.2018) Ảnh: Minh Đăng Trần Tế Thế
 3. Sáng 25.7.2018 Ảnh: Minh Đăng Trần Tế Thế
 4. Lễ Khai Mạc 24.7.2018 (Ảnh: ĐH Nguyên Trí)
 5. Lớp Giáo Lý Một (Ảnh: ĐH Nguyên Trí)
 6. Lớp Giáo Lý Hai (Ảnh: ĐH Nguyên Trí)
 7. Lớp Giáo Lý Ba (Ảnh: ĐH Nguyên Trí)
 8. Ngày 23.7.2018 (Ảnh: Minh Thanh)
 9. Trước Ngày Khai Giảng 23.7.2018
 10. Ngày 23.7.2018 (Ảnh: Vincent Huyen)
 11. Hình Lưu Niệm (Ảnh: Nguyên Trí)
 12. Công Phu Khuya (Ảnh: Nguyên Trí)
 13. Lễ Tấn Phong Giáo Phẩm (Ảnh: Nguyên Trí)
 14. Lớp Tăng Ni (Ảnh: Nguyên Trí)
 15. Lớp Oanh Vũ (Ảnh: Nguyên Trí)
 16. KTHPPAC 2018 Lễ giá kéo gieo duyên xuất gia cho quý Phật tử (Ảnh: Nguyên Trí)
 17. Ngọ Trai (Ảnh: Nguyên Trí)
 18. Ngọ Trai Kinh Hành Ảnh: Minh Đăng Trần Tế Thế
 19. Tác Pháp An Cư (Ảnh: Nguyên Trí)
 20. 2018.07.29 Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư và Húy Nhật Cố HT Thích Minh Tâm và lễ Cầu nguyện quê hương Việt Nam
 21. KTHPPAC 2018 GDPT Âu Châu và ĐẠI HỌC Oanh Vũ
 22. KTHPPAC 2018 Lễ Kỷ Niệm Chu Niên 30 Năm
 23. KTHPPAC 2018 Lễ Thọ Thập Thiện
 24. Kinh Hành Niệm Phật (Ảnh: ĐH Nguyên Trí)
 25. Niệm Phật Trọn Ngày (30.07.2018)
 26. Cúng Quá Đường – Lễ Hiệp Kỵ… (Ảnh: ĐH Nguyên Trí)
 27. Lễ Hiệp Kỵ Tổ Sư – Húy Nhật HT Thích Minh Tâm
 28. Lễ Quy Y Tam Bảo (Ảnh: ĐH Nguyên Trí)
 29. Lễ Kỷ Niệm Chu Niên 30 Năm (Ảnh: ĐH Nguyên Trí)
 30. Gia Đình Phật Tử (Ảnh: ĐH Nguyên Trí)
 31. Lễ Bế Mạc (Ảnh: ĐH Nguyên Trí)

KTHPPAC Kỳ thứ 30 (23.7 – 1.8.2018)

Xem (3148)