Khóa Giáo Lý Gia Đình Phật Tử

Khóa Giáo Lý Thường Niên GĐPT Đức Quốc 2018 Lễ Khai mạc Lễ Thọ cấp Oanh vũ Cúng dường Hoa … Đọc tiếp Khóa Giáo Lý Gia Đình Phật Tử