Năm nay đã có hơn 400 Đoàn sinh trực thuộc Gia Đình Phật Tử Đức Quốc ghi danh về tham dự Khóa Học Giáo Lý tổ chức tại chùa Viên Giác kể từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 4 năm 2015. (Xem nội dung chương trình)

Ảnh cập nhật:

Lễ Khai Mạc (Thứ Sáu 03.04.2015)
Ngày thứ 2 của Khóa Tu Học (Thứ Bảy 04.04.2015)
Lễ Hoa Đăng cho Oanh Vũ (04.04.2015)
Ngày thứ 3 của Khóa Tu Học (Chủ Nhật 05.04.2015) [Album số 1: 516 hình] Ngày thứ 3 của Khóa Tu Học (Chủ Nhật 05.04.2015) [Album số 2: 303 hình] Liên Hoan Văn Nghệ – Làm Bài Thi – Lễ Bế Mạc (Thứ Hai 06.04.2015) [Album số 3: 481 hình]

Xem (1990)