Phái Đoàn hành hương Nhật Bản trong tháng 10 năm 2016 do TT Thích Hạnh Nguyện tổ chức và HT Phương Trượng Thích Như Điển hướng dẫn.

  1. Cao Đà Sơn 
  2. Đại Đức Tự
  3. Địa Tạng Vô Thủ & Đài Tưởng Niệm
  4. Vô Lượng Thọ Tự
  5. Chinatown và Central Tokyo
  6. Chùa Việt Nam
  7. Đại Bổn Sơn
  8. Tri Ân Viên

Phái Đoàn hành hương Nhật Bản từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 8 tháng 4 năm 2015 do TT Thích Hạnh Nguyện tổ chức và HT Phương Trượng Thích Như Điển hướng dẫn.

Ảnh cập nhật: 

Đông Đại Tự
Cao Đài Tự
Diệu Tâm Tự
Kim Các Tự
Kim Phùng Sơn Tự
Nam Thiền Tự
Tam Bảo Sơn-Vương Đường Phật Giáo
Tam Thập Tam Gian Đường
Tây Bổn Nguyện Tự
Thanh Thủy Tự
Dược Sư Tự
Đường Chiêu Đề Tự
Hưng Phúc Tự
Long An Tự
Pháp Long Tự
Núi Phú Sĩ, Minh Trị Thần Cung, Trung tâm Tokyo, Cung điện nhà Vua và Hoa Anh Đào
Tam Bảo Sơn-Vương Đường Phật Giáo (tt)
Restaurants
Shopping at Yoshino
Công viên Ueno thưởng ngoạn hoa Anh Đào
Tăng Thượng Tự
Thiển Thảo Tự
Chùa Bổn Lập (Hachioji – nơi H.T Thích Như Điển tu học từ năm 1973-1977)
Kiến Trường Hưng Quốc Thiền Tự
Ngân Các Tự
Thần Xã Tsuruoka
Thọ Phước Tự
Thường Viên Tự (nơi ở của H.T Thích Minh Tâm năm 1969)
Tổng Trì Tự và đại học Hạc Kiến
Trường Cốc Tự
Chùa Việt Nam gần Tokyo
Đại Phật Ushiku cao 120m, gấp 3 lần tượng Nữ Thần Tự Do cao 40m
Đoan Nghiêm Tự-Sendai
Hiroshima và Fuchu Địa Tạng Không Đầu
Tịnh Trí Tự
Viên Giác Tự

Từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 12 năm 2015 Hòa Thượng Phương Trượng Thích Như Điển đã có mặt tại Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ để đảnh lễ nơi thành đạo của Đức Thế Tôn, gặp gỡ và giảng pháp cho Phái Đoàn hành hương của TT Thích Hạnh Nguyện tại Trung Tâm Tu Học Viên Giác, đón tiếp các Phái Đoàn Phật Tử Âu Mỹ, Nga và làm từ thiện cho người nghèo cũng như phát sách vở cho học sinh tại trường Pragna Vihara.

Xem (907)