14560 Magnolia St, Ste 101, Westminster, CA 92683. Tel: (714)600-8854
Westminster, California ngày 12 đến 14/12/2014
Nhiếp ảnh: Nguyên Trí

ĐĐ Thích Hạnh Tuệ giảng

HT Phương Trượng giảng

—-

Ngày 11/12/2014 – Nhiếp ảnh: Nguyên Trí

 • Chư Tăng Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ Châu
  Thuyết pháp tại Đạo Tràng Liên Trì – Westminster, California, Hoa Kỳ
  của Đạo hữu Thiện Đạt và Thanh Hiền

—-

Thuyết giảng: HT Thích Như Điển, ĐĐ Thích Pháp Trú, ĐĐ Thích Hạnh Tuệ

Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ Châu Do HT Thích Như Điển hướng dẫn
Thuyết Pháp tại Quán Âm Tịnh Xá – San Jose do TT Thích Minh Bảo trụ trì
Ngày 09/12/2014

—-

Thuyết giảng: HT Thích Như Điển, ĐĐ Thích hạnh Tuệ, ĐĐ Thích Pháp Trú

Hình ảnh Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Châu Thuyết Pháp
Tại Chùa Liên Hoa Las Vegas do SC Thích Nữ Hoa Tâm làm Trụ trì
Ngày 10/12/2014

—-

 • Quan Âm Tịnh Xá: Thọ Bồ Tát Giới Tại Gia (San Jose 02.12.2014)
 • Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ Châu Thuyết Giảng Tại Hiền Như Tịnh Thất (13.12.2014)
  H.T Thích Như Điển, Phương Trượng Chùa Viên Giác, Hannover Đức Quốc, Trưởng Đoàn Hoằng Pháp Âu-Mỹ Châu tại Miền Nam California, USA. Từ ngày 11 đến 14.12.2014.
  Pháp Thoại “Trung Ấm Thân” tại Hiền Như Tịnh Thất, 4218 Tyler Ave ,El Monte ,CA 91731, Tel: 626-442-2062

Xem (867)