Chùa Viên-Giác – Lễ Hội Quan-Âm và Đại Lễ Vu-Lan 2561-2017

Lễ Hội Quan Âm và Đại Lễ Vu Lan 2561 – 2017 Chuẩn bị cho đại lễ Lễ An Vị Tam … Đọc tiếp Chùa Viên-Giác – Lễ Hội Quan-Âm và Đại Lễ Vu-Lan 2561-2017