Năm 2018: Ban Kinh Sư GHPGVNTN Âu châu
Chứng minh: Hòa Thượng Thích Như Điển – Đệ Nhị Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu – Phương Trượng Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc
Sám chủ: TT. Thích Hoằng Khai
Kinh Sư: TT. Thích Nguyên Lộc
ĐĐ. Thích Hạnh Vân
ĐĐ. Thích Chúc Thành
ĐĐ. Thích Viên Duy
ĐĐ. Thích Từ Đức
ĐĐ. Thích Tâm Nhật
Kinh Cổ: Cư sĩ Đồng Hiếu

Video Pháp thoại do HT Thích Như Điển – Phương trượng Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc thuyết giảng nhân Lễ Phật Đản tại Chùa Bảo Thành, Koblenz, Đức Quốc ngày 13/5/2017

  • Đức Phật Trong Kinh Nam & Bắc Truyền
  • Phật Giáo Tại Nước Đức

Đại Lễ Phật Đản Và An Vị Phật Tại Chùa Bảo Thành Koblenz Ngày 06.06 đến 07.06.2015.
1) Tụng Kinh Thủy Sám
2) Chánh Lễ
3) Thuyết Giảng
4) Cúng Dường Trai Tăng
5) Lễ Phóng Sinh
6) Sinh Hoạt trong ngày Lễ Hội

Xem (740)