Năm 2018: Ban Kinh Sư GHPGVNTN Âu châu
Chứng minh: Hòa Thượng Thích Như Điển – Đệ Nhị Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu – Phương Trượng Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc
Sám chủ: TT. Thích Hoằng Khai
Kinh Sư: TT. Thích Nguyên Lộc
ĐĐ. Thích Hạnh Vân
ĐĐ. Thích Chúc Thành
ĐĐ. Thích Viên Duy
ĐĐ. Thích Từ Đức
ĐĐ. Thích Tâm Nhật
Kinh Cổ: Cư sĩ Đồng Hiếu

Video Pháp thoại do HT Thích Như Điển – Phương trượng Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc thuyết giảng nhân Lễ Phật Đản tại Chùa Bảo Thành, Koblenz, Đức Quốc ngày 13/5/2017

  • Đức Phật Trong Kinh Nam & Bắc Truyền
  • Phật Giáo Tại Nước Đức

Xem (1346)